Stichting Garantiefonds Baderie

Om, ingeval van faillissement van een Baderie-franchisenemer, de werkzaamheden bij jou als consument af te ronden, heeft Baderie de Stichting Garantiefonds Baderie opgericht. Met dit fonds bieden we je de garantie dat je badkamer wordt afgemaakt.

Voorwaarden consumenten:

Gedupeerde consumenten dienen zich binnen 1 maand na uitspraak van het faillissement te wenden tot de Stichting Garantiefonds Baderie, Postbus 168, 4190 CD Geldermalsen. Claims welke later dan 1 maand na uitspraak van het faillissement worden gemeld, worden niet in behandeling genomen.

Procedure ondernemers:

 • Het gaat hierbij uitsluitend om de afbouw van de door de failliete Baderie franchisenemer bij een consument aangevangen werkzaamheden.
 • De consument dient zich binnen 1 maand na uitspraak van het faillissement te melden bij een de Stichting Garantiefonds Baderie.
 • De Stichting Garantiefonds Baderie neemt contact op met een franchisenemer in de buurt van de consument. Deze neemt binnen 3 werkdagen contact op met de consument.
 • De claim van de consument dient voorzien te zijn van:
  a. Kopie getekende offerte
  b. Kopie facturen
  c. Kopie betalingsbewijzen
  d. Stand van zaken
 •  De door de Stichting Garantiefonds Baderie aangezochte franchisenemer maakt een gefundeerde begroting/inschatting van de kosten voor afbouw, gesplitst in:
  a. Reeds door de consument betaald
  b. Nog door de consument te betalen
  c. Stand van het werk/voortgang
  d. Nog te verrichten werkzaamheden
  e. Aanwezigheid van de bestelde goederen
 •  De door de Stichting Garantiefonds Baderie aangezochte franchisenemer dient de begroting, zoals vermeld onder 5, in bij de Stichting Garantiefonds Baderie.
 • Het bestuur van de Stichting Garantiefonds Baderie gaat in overleg met de door haar aangezochte franchisenemer teneinde het benodigde bedrag voor de afbouw vast te stellen en beoordeelt of de initiële opdracht redelijkerwijs voor het overeengekomen bedrag uitgevoerd had kunnen worden.
 • Het bestuur van de Stichting Garantiefonds Baderie informeert de consument en overlegt zo nodig met de consument of en in hoeverre er bijbetaald moet worden.
 • Het bestuur van de Stichting Garantiefonds Baderie informeert gelijktijdig de door haar aangezochte franchisenemer en betaalt op basis van een factuur het overeengekomen bedrag uit.
Chat openen
Heb je een vraag?
Welkom bij Baderie Ter Harmsel, kunnen wij je helpen?